Postřehy ze života propletené čínskou medicínou

S přibývajícími roky praxe se stále častěji přesvědčuji o tom, jak na zdraví člověka působí jeho okolí a veškeré okolnosti jeho života, zejména pak mezilidské vztahy. Většina nemocí, které nás trápí, jsou totiž do značné míry důsledkem těchto okolností.

Život začíná početím, a proto i my začneme naše povídání právě tam.

Početí jako spojení energií

Zrození nového života by mělo v ideálním případě být vyvrcholením vztahu, spojení jinu a jangu a vesmírné energie. Oba partneři by proto měli být na dítě připraveni, a to jak duševně tak i fyzicky – tedy v dobré kondici.

Dítě si geneticky vezme od rodičů dobré i špatné, a proto je důležité, aby byli oba partneři zdraví. To ovšem samo o sobě nestačí. Několikrát ve své praxi jsem viděl, jak jsou na tom zdravotně i psychicky tzv. nechtěné děti. Trpí nedostatkem lásky a mají malé sebevědomí. A co je nejhorší: to, co tyto děti dostanou od rodičů, předávají nevědomky dál, na své vlastní potomky.

Kouzelná slova: Mám tě rád

Mnohokrát jsem postavil proti sobě matku a dceru a donutil jsem je, aby se objaly a řekli si, že se mají rády. Kapesníky na mém stole velice rychle ubývaly. Ještě horší je ale plodit děti v naději, že se tím udrží vztah. Žena se obětuje, ale nakonec stejně zůstane sama s dětmi.

Nesmírně důležitý je také vztah otce a dcery. Otec je tady vždy vzor a to, co vidí dívky doma, berou jako normu. Setkal jsem se třeba se smutným případem dcery a otce: Otec nedokázal dceru za celý život pochválit a poděkovat jí. Matka dívky byla invalidní, dcera se o ni starala, zatímco otec měl milenku a neměl ani na jednu z nich čas. Nikdy jsem nezažil tolik slz jako tenkrát, při konfrontaci otce a dcery před matkou na invalidním vozíku. Jenže on, místo aby vzal dceru do náruče a řekl jí, že ji má rád a za vše jí děkuje, začal útočit a stáhl se do opozice. Dcera mu ale konečně řekla, co v sobě dusila celý život, a bylo vidět, jak se jí oči rozzářily a duše se zklidnila. Za nedlouho jsem se bohužel dozvěděl, že ji otec fyzicky napadl. Neunesl prohru.

Neztrácejte naději

Vždy je ale důležité vědět, že jakýkoliv vztah se dá napravit, pokud o to obě strany stojí a jsou pro to něco ochotny udělat. A pokud o to druhá strana nestojí? Pak je třeba umět odpouštět. Odpuštění ovšem nesmí vycházet z mozku, ale ze srdce.

Pokud člověk nedokáže druhým odpustit, je v celoživotním napětí a je zablokovaný nejen fyzicky, ale i duševně. Od toho se odvíjejí nemoci, protože tím vzniká nerovnováha jinu a jangu v orgánech. Pomoci ovšem mohou i byliny tradiční čínské medicíny. Doporučuji zejména T27 Jasnou duši (varianta známé receptury wendantang podporující energii srdce a plic vč. souvisejících emocí), nebo T66 Rozehnání mraků (varianta věhlasného buzhong yiqi tangu pozvedávajícího propadající se energii). A hlavně u některých osob je potřeba nejdříve odstranit horkost z jater, které napadají srdce a ledviny, zde může pomoci silněji pročišťující směs bylin BCX7.9 longdan xiegan tang.

Pin It on Pinterest

Share This