Juan Carlos Pacaya Gomez – Šaman z peruánské Amazonie

Carlos se narodil v Iquitos – v severní části Peru a pochází z nativního indiánského kmene Bora. Celé dětství prožil v Amazonském pralese. Pochází z rodiny šamanů a léčitelů. Jeho maminka je také šamanka a jeho dědeček byl uznávaný Curanderos vegetalista (rostlinoznalec).

V 8 letech prodělal a překonal, za pomoci dědečka, smrtelnou nemoc, čímž se stal vyvolencem duchovních sil, aby se stal šamanem. Nemoc sama o sobě je druhem výuky a osvícení, při níž se šaman seznamuje s pomocnými duchy. Je proveden říší duchů, ve které bude muset jednou působit, poznává skutečnou podstatu chorob a neštěstí, proti kterým bude v budoucnu bojovat.

Po první iniciační zkoušce, (překonání nemoci), pomáhal mamince při šamanských rituálech a u dědy se učil poznávat byliny a také pomáhal při léčbě pacientů v dědově nemocnici v pralese.

Ve 14 letech zahájil iniciační šamanskou pouť: 4 roky přísné diety – abstinence masa, kořeněných jídel, sexu a alkoholu mimo civilizaci. U každého šamana je délka diety individuální. Záleží na tom, jaké úkoly dostane od Curaka (indiánský představený). Iniciační šamanský rituál podstoupil v 18 letech, po mnohaletém tvrdém výcviku. Během výcviku se šaman naučí ovládat své psychické i fyzické funkce, chemii těla a také koncentraci. Šaman podporován a ochraňován pomocnými duchy, překračuje pozemský řád bytí, získává schopnost cestovat do jiných částí kosmu – do vyššího světa na nebi a nižšího světa v podsvětí. V tomto světě získává vhled na pravou podstatu věcí a pravé příčiny událostí v našem světě. Musí usilovat o poznání toho, jak je svět řízen, aby ovládl procesy, které ovládají život. Nejprve se seznamuje s nebezpečím na něj číhajícím, čelí mu podle svých schopností a sil. Učí se užívat řadu magických popěvků zvaných ICAROS, kterými prosí pomocné duchy o sílu a spolupráci.

Duch dle šamanského pohledu dělá živočicha živočichem, nástroj nástrojem. Duch má svou vlastní existenci a působí na lidi a je často příčinou různých životních událostí a nemocí. Ve změněném stavu vědomí, za podpory pomocných duchů, bojuje šaman proti útokům duchů způsobujícím nemoce a jiná trápení.

Šaman je předurčen, aby ulehčil lidem jejich trápení.

Specifika léčení šamanismu peruánské Amazonie jsou:

  • Diagnostika nemoci pomocí tabáku – pacient se vykuřuje tabákem z cigaret mapacho (jsou to sušené listy z keříkového stromu asi metr a půl vysokého, jehož elementární tělo je pomocným duchem šamana), a při zpěvu magických popěvků – Ikaros.
  • Po diagnostice postižených míst vysaje šaman negativní energii z těchto míst ústy.
  • Masáž celého těla léčivou emulzí pro harmonizaci energie v těle, čímž se pomůže k posílení vlastní léčivé energie.

Využijte jedinečnou možnost podpořit svoje zdraví pomocí tradičního přírodního léčitelství.

Cena ošetření je 1000,– Kč.

Pin It on Pinterest

Share This