Josef Kaplan

Léčitel Josef Kaplan – žák MUDr. Mariana Mudrocha – s více jak 10letou praxí se zabývá:

  • Prací s energií
  • Diagnostikou, léčením a odstraňováním energetických a psychických bloků
  • Pomocí při bolestech a jiných obtížích
  • Na základě zjištěných problémů doporučení potravních doplňků

Tel.: 603 475 638
E–mail: josef.kaplan@podporazdravi.cz
Web: www.podporazdravi.cz

Problémy vidím svým vnitřním zrakem
Rozhovor z novin Minerva – čtení o zdraví a esoterice 2/2006

Příroda je spravedlivá – když někomu někde ubere, jinde mu to bohatě vynahradí. Platí to i v případě nevidomého brněnského léčitele Josefa Kaplana – ačkoliv je mu teprve 27 let, díky svým mimořádným schopnostem dokázal pomoci již mnoha nemocným.

Kdy jste se začal zajímat o léčitelství?
Když mi bylo 15 let, začali moji rodiče podnikat v oblasti zdraví, životního stylu a potravních doplňků. Díky tomu přicházeli do kontaktu s lidmi z oblasti alternativní medicíny a přirozeně se začali zajímat, jestli by někdo z nich nedokázal něco udělat s mým zrakem. Mám totiž nevyvinutý zrakový nerv, což je vada, kterou klasická medicína nedokáže odstranit. Navštívil jsem různé léčitele a bylinkáře, dokonce jsem byl na hromadné seanci jednoho ruského léčitele, kde lidé odhazovali berle, ale na mě nic nezabralo. Osudové setkání pak přišlo, když mi bylo devatenáct. Tehdy mne rodiče seznámili s vynikajícím léčitelem MUDr. Mariánem Mudrochem. Ten mi sice také řekl, že s mým zrakem nic neudělá, nabídl mi ale, že mě naučí léčit.

Viděl, že máte v sobě léčitelské schopnosti?
Ne, on tvrdí, že tyto vlohy má v sobě každý člověk, i když samozřejmě ne ve stejné míře. Mnohem více ale záleží na tom, nakolik se je naučí využívat, na míře praxe i na tom, jestli to celé bere poctivě.

Jak výuka u pana Mudrocha probíhala?
Nejprve jsem spolu s dalšími osmi lidmi navštívil jeho dvoudenní léčitelský kurz – tam jsme si osvojili základy anatomie a fyziologie, práci s energií a s kyvadlem, ale především nás naučil správně se dívat, vidět jednotlivé zdravotní problémy. Poté jsem s ním tři roky spolupracoval a teprve pak mi řekl, abych zkusil léčit sám.

Jak jste se jako nevidomý učil dívat?
Nejde o klasické používání zraku, na pacienty se dívám třetím okem – vnímám tok jeho energie a jeho auru, tedy jakousi světelnou siluetu. Tam, kde má dotyčný nějaký problém či blokádu, v ní vidím černá místa. To je základ, který jsme si osvojili na zmíněném kurzu. Pak jsem se ale musel naučit rozlišovat, o jaké potíže se přesně jedná – a k tomu už je potřeba dlouhá praxe. Na to totiž neexistuje návod, je třeba umět rozlišit drobné odchylky v pocitech, které ale každý člověk vnímá jinak. Já například vím, že když mne ruce brní určitým způsobem, tak je příčinou problému zánět. A třeba rakovina, to je takové zvláštní akutní, až mrazivé pálení.

Při vlastní léčbě pak používáte zvláštní metodu – nad pacientovou páteří si doslova lámete ruce, až je slyšet silný praskot. Proč?
Ten praskot je jen vnějším projevem toho, jak se jeho potíže odblokovávají.

Léčíte vždy bezdotykově?
Většinou ano. Výjimkou je, když má člověk vážný problém, který je třeba přímo „nahřát“ rukama, anebo když je zcela bez energie. Energetické léčení také kombinuji s doporučením potravních doplňků a vhodné stravy přímo na míru konkrétního pacienta. Tím se účinnost léčby zvyšuje. Přesto ale nikdy nikomu neslibuji, že ho vyléčím. Zásadně říkám: „s vaší pomocí budeme bojovat a uvidíme“. Bez spolupráce pacienta je totiž úspěch nemožný.

Pin It on Pinterest

Share This