Pojďme slavit v Minervě – Hromnice, Imbolc a svatá Brigid

Zveme vás do Minervy 1. 2. od 17.00 – 19.00, abychom si připomněli starobylý a důležitý svátek. Popovídáme si o něm a vyrobíme si jeho symboly pro ozdobu i přivolání hojnosti a zdraví do svého domova.

Přijďte na předjarní očistné bubnování a sváteční povídání do Minervy (Sokolovská 128/82, Praha 8-Karlín).

Svátek Hromnice je prastarým staročeským svátkem zakončujícím vánoční období. S příchodem křesťanství byl změněn jeho původní význam a vznikl katolický svátek Uvedení Páně do chrámu. Připomínal, že čtyřicátý den po narození Ježíše jej Maria a Josef donesli do chrámu v Jeruzalémě k předepsané oběti očišťování. Maria byla podle židovských předpisů po porodu 40 dní rituálně nečistá a po uplynutí této doby bylo její náboženskou povinností navštívit jeruzalémský chrám, podrobit se očistným obřadům a přinést Bohu zástupnou oběť za prvorozeného syna. Vše prvorozené totiž náleželo Bohu. V souvislosti s tím liturgie vyzdvihuje především setkání dítěte Ježíše a starce Simeona, který dítě nazývá „světlem k osvícení“. Světlo svící má být symbolem pro světlo, které vychází z postavy Ježíše. Svátek Uvedení Páně do chrámu připadá na 2. únor a je v katolické církvi slaven i jako den díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu.

Tento svátek, stejně jako mnoho dalších, však existuje již od předkřesťanských dob. Zcela jistě má spojitost s keltským svátkem Imbolc – jedním ze čtyř hlavních svátků slavených keltskými kulturami (Imbolc, Betlaine, Lughnasag, Samhain). Slaví se mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností – někdy už koncem ledna či na počátku února, někde se slaví při prvních známkách začínajícího jara. Nejčastěji se sním však setkáváme právě 1.-2. února.

Svátek patřil a stále patří keltské bohyni Brigid – ochránkyni domácího krbu, bohyni inspirace, uzdravování, hojnosti a plodnosti, průvodkyni věštkyň a léčitelů, jejíž svátek je symbolizován ohněm a očistou.

Zveme vás do Minervy, abychom si tento starobylý a důležitý svátek připomněli. Popovídáme si o něm, dozvíme se víc o trojné bohyni Brigid a můžeme se s ní i setkat a poprosit ji o požehnání pro sebe, svou rodinu a svůj domov. Můžete si nechat požehnat semena, která chcete letos sít, svíčky (bílou, červenou a tmavomodrou) či různé předměty do domácnosti. Budete-li chtít, vyrobíte si symbol bohyně, který si pověsíte na dveře svého příbytku, aby vám ženská dívčí síla pomáhala tančit životem a mateřská síla vás ochraňovala a přinášela do domu hojnost a moudrost po celý rok.

Cena: 200 Kč

 

Pin It on Pinterest

Share This