VÝSTAVA ZDRAVÍ, OSOBNOSTNÍHO RŮSTU, PREVENCE A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Vstupné
Vstup na výstavu: 35 Kč
Vstupné na 1h přednášku: 50 Kč
Vstupné na 2h seminář: 100 Kč
Celodenní vstupné: 250 Kč

Ve znamení návratu ke kořenům

Léta jsme žili v přesvědčení, že čím exotičtější a výjimečnější bude naše léčba a cesta k hledání smyslu života, tím bude také efektivnější. Hledali jsme u jihoamerických šamanů, filipínských či havajských léčitelů nebo tibetských mnichů, ale to pravé jsme stále nenacházeli. Postupně tak zjišťujeme, že vše, co potřebujeme k dosažení zdraví, harmonie a životní spokojenosti, máme na dosah ruky – ve svých srdcích, v lidech, které potkáváme, i v místech, která máme rádi a na nichž se cítím doma. Především o tom bude 62. Minerva – VÝSTAVA ZDRAVÍ, OSOBNOSTNÍHO RŮSTU, PREVENCE A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, která se uskuteční 3. – 4. června 2017 v Michnově paláci na Malé Straně.

1. Slovanský festival

Poprvé bude součástí Minervy Slovanský festival zaměřený právě na hledání našich opravdových kořenů. Těšit se můžete na ukázky a dílny tradičních řemesel, přípravu starověkých dobrůtek, hudební vystoupení, ale i na slovanské magické rituály a léčitelské tradice.

Tajemství ukryté v kořenech rodu

Pojďme oživit dávnou moudrost a tradice našich slovanských předků
Doposud jsme se domnívali, že čím exotičtější a výjimečnější bude naše léčba a cesta ke zdraví a hledání smyslu života, tím bude také efektivnější. Hledali jsme u jihoamerických šamanů, filipínských či havajských léčitelů nebo tibetských mnichů. Nakonec zjišťujeme, že vše, co potřebujeme k dosažení zdraví, harmonie a životní spokojenosti, máme na dosah ruky. V moudrosti našich předků, v kořenech našich rodů. Pojďme proto oživit tradice a dovednosti našich předků, stejně jako znalosti magie Slovanů a jejich léčitelského umění. Nesmírné bohatství dávné moudrosti vás překvapí, inspiruje, a především bude rezonovat ve vašem srdci a probudí ve vás pocit něčeho důvěrně známého a blízkého.

A čím vším nás mohou slovanské tradice inspirovat?

Magická praxe

Magická praxe byla u Slovanů velmi různorodá. Zahrnovala především věštění, ochranu před zlem nebo naopak jeho vyvolání, léčení bylinami či zaříkáváním, výrobu jedů, prostředků proti početí, amuletů a talismanů, kouzel lásky, přivolávání deště, zajištění úrody a plodnosti i pomoc při rodinných a kolektivních obřadech. Její provozování se věnovaly specialisté nazývaní například čarodějové, vědmy nebo volchové, kteří ji mohli užívat k prospěšným i škodlivým účelům. Ostatně i v Kosmově kronice se píše o třech sestrách nadaných magickým uměním, Kazi, znalé léčení bylinami a kouzelnictví, Tetě znalé kultovních rituálů, a konečně kněžně Libuši, věštkyni.

Čarodějové, vědmy a kejklíři

České čaroděj a starší varianta čarodějník vychází ze slova čaroděje „kouzla“ a lze je spojit s rytím čar a obrazců při provozování magie. Své protějšky má tento výraz také v polštině a církevní slovanštině. Slovo čaroděj spojováno spíše s praktikanty škodlivé magie, stejně jako výraz černokněžník odvozený od „černé knihy“, tedy grimoáru. S prospěšnou magií byla spojována pojmenování související s věděním, poznáním, věštěním, hadačstvím či moudrostí. Jedná se například o slova vědma, vědun, věd, znachar, vrač či vražec a jejich ženské protějšky. Slovenské striga/strigôň a polské strzyga/strzygoń pochází z řecko-latinského strix „puštík“ které později začalo označovat čarodějnici. Cizího původu je též české kouzelník vycházejí z německého Gaukler „kejklíř, kouzelník“.

Staroslovanský jazyk bukvice

Staroslovanský jazyk je chrámový (to má význam, že je chráněný), je to svatyně moudrosti a vědomostí, které by měl člověk studovat, číst a přijímat teprve tehdy, je-li připraven. V tomto případě na věku nezáleží. Je to duchovní připravenost. Hovoříme-li mezi sebou současným jazykem, na vědomé úrovni přináší předání základní informace, na podvědomé nic. Naučíme-li se prostřednictvím našeho původního jazyka vnímat hlubší úrovně jazyka skrz obrazy, získáme schopnost obrazové komunikace skrz podvědomí. Bukvice je nástrojem v dorozumění mezi vědomím a podvědomím. Je jazykem, díky němuž můžeme programovat v rámci splnění našeho životního úkolu a karmického závazku svůj život.

Tradiční slovanská řemesla

Na ukázky a workshopy tradičních řemesel se můžete dívat jako na skanzen, kdy si vyzkoušíte, jak se to dělalo dříve, abyste mohli být rádi, že dnes je to už jednodušší. Zároveň ale mohou být i nesmírně inspirující zkušeností. V dnešní době, kdy většina lidí jen málokdy vidí výsledky své práce a často i pochybuje o jejím smyslu, je nesmírně osvěžující, moci se dotýkat přírodních materiálů a vlastníma ruka z nich vytvořit něco, co přetrvá. Proto se vyplatí poznat na vlastních oči širokou paletu tradičních slovanských řemesel a především se pomocí starodávných postupů pokusit vytvořit něco vlastního.

Věra Vosáhlová

– předení na kolovrátku

ALENKA MAREŠOVÁ

Stočením drátu do spirály, nebo jen jeho ukončením ketlovacími nůžkami vznikne něco originálního – v sobotu předvede drátkování ALENKA MAREŠOVÁ.

Jiří Knol

Jedinečná příležitost, se kterou se běžně nesetkáte. Skleněný včelí úl, ve kterém můžete pozorovat živé včely. Zkušený včelař Jiří Knol odpoví na všechny vaše dotazy ohledně života včel, včelaření a včelích produktů.

Léčivá a mystická místa Prahy

A na co se můžete na Minervě těšit? Každá lokalita má svou vlastní energii, svá mocná silová místa, své mystické a iniciační stezky. Některá z nich jsou energeticky intenzivnější než ostatní a k nim patří i Praha. Judita Peschlová vás na své přednášce provede po těch místech Prahy, která jsou nejmystičtější, nejmagičtější a mají nejsilnější léčivé působení. Poradí také, která z nich jsou nejvhodnější právě pro vás.

Judita Peschlová vám zároveň představí i další zajímavé téma – alchymii pro ženy. Můžete se těšit na praktický manuál v podobě průvodce andělskými a ženskými rituály – přechodovými, sezónními, lunárními i moderními, anděly, Bohyně svátků v Kole roku v různých evropských tradicích, jejich rituály a speciální silová místa.

Jak myšlenky ovlivňují naše životy?

MUDr. Mikuláš Štefan je lékař, léčitel a tibetský mnich s darem číst a vnímat příčiny onemocnění, změnit tyto příčiny sílou svého vyzařování a přivoláním a odevzdáním léčivé energie tak, aby se člověk uzdravil. Při léčení očisťuje, posiluje, nabíjí, usměrňuje, podporuje a připravuje lidi na úkoly, které si sami zvolili. Čistí a uzdravuje orgány, tkáně, buňky meridiány, čakry, vztahy, životní situace. Očisťuje z nás negativní, černé energie. Léčení u něho je silný, hluboký a komplexní uzdravující proces a dostaneme v něm přesně co, jak a kdy potřebujeme. Na Minervě nám poskytne klíč k tomu, jak naše myšlenky, slova a skutky ovlivňují naše životy.

Malováním k sebe poznávání

Františka Janečková je dlouholetá terapeutka a zapálená malířka. Malování ji dovedlo do vnitřního světa, který poznávala v ohni tvůrčí alchymie a psychické turbulenci, jako výraz vlastního života. V této činnosti našla klid duše i bezmezný nekonečný prostor k bytí. Na Minervě se můžete těšit na její workshop Maluji svůj svět i na výstavu jejich léčivých obrazů.

Stopové prvky vás vyléčí

Petr Boháč, terapeut, který po 40 let získával zkušenosti zejména ve Švýcarsku, představí na Minervě oligoterapii, léčbu stopovými prvky, kterou považuje za jedinou skutečně biologickou léčbu. Zájemce zasvětí rovněž do tajů etikoterapie, metody, která odhaluje příčiny našich zdravotních potíží, které úmyslně ukrýváme v našem nitru, bráníme jim proniknout do vědomí a tím znemožňujeme své skutečné uzdravení.

Těšíme se na společná setkání.

Program přednášek a seminářů

Sobota 3. 6. 2017

Sál I

10:00–10:50     Jan Čáka: Síla rodu – slovanství v nás
Slovanská vzájemnost, bratrství a soudržnost slovanských národů. Proč je důležité znát své kořeny a spolupracovat.
11:00–11:50    Marek Ďurik Orelow: Slované – potomci světlých bohů
Panteon slovanských božstev a jejich propojení s předky. Jak a v čem vám Bohové předků mohou pomoci dnes. Nejznámější slovanští Bohové a nečekané souvislosti s ostatními světovými božstvy. Použití v praxi.
12:00–12:50   Eva Třezalka Poláková: Letní slunovrat a sběr svatojánských bylin
Načerpejte praktické rady od bylinářky s třicetiletou praxí. Informace, které se běžně nikde nedozvíte, tipy, jak se chovat při sběru bylin, které dny a hodiny jsou pro sběr bylinek nejvhodnější a proč.
13:00–13:50  Dante Ahad: Smrt, umírání, přechodové rituály
Mystérium Smrti je pro lidi v západní civilizaci velkým tabu. Každý jednou zemře, přesto se většina lidí do poslední chvíle tváří jako nesmrtelní. Když Anděl Smrti přichází, aby převedl duši umírajícího na druhou stranu, živí často zbaběle prchají. Můžeme to změnit? Zkušenosti z praxe – jak pomoci duši umírajícího na druhou stranu.
14:00–14:50 Milan Švagr: Hudební nástroje Slovanů
Jaké hudební nástroje mohli pravděpodobně staří Slované používat. Vývoj nástrojů od dob nejstarších až do současnosti. Oblasti slovanského osídlení a specifické hudební nástroje. Ukázka nejrůznějších obzvláště dechových hudebních nástrojů užívaných Slovany.
15:00–15:50   Ing. Eva Brázdová Jagelská, Ph.D.: Aurikuloterapie – ucho, jako mikrosystém lidského těla
Práce s body na uchu pomocí jehel, magnetu a vacariových semínek směřující k harmonizaci těla. Testování a ošetření aktivních bodů na uchu.
16:00–16:50   Arturo Morales Cervantes (Jižní Mexiko), zkušený mexický šaman: Šamanský léčebný kruh
Zkušený mexický šaman vás zasvětí do kartografie snů, tedy do umění vytvářet mapy k rozpoznávání psychických oblastí našich silových zvířat.
17:00–17:50    Kartář Honza: Energie & Aury
Základní rozbor energetických drah a toků. Vysvětlení co je aura, kde vzniká, k čemu slouží a jak s ní pracovat. Příklady čištění a prosvětlení aury.

 

Sál II

10:00–10:50    Jana Vejsadová: Jak mluví duše
Jak vnímat své pocity v situacích, které nám život nabízí. Jak rozlišit výkřiky ega a jak nepřeslechnout duši. „Naše duše již mluvit umí, jen pokorně čeká, až jí dáme slovo.“
11:00–12:50      Judita Peschlová: Andělské rituály a alchymie pro ženy
Beltaine (májový svátek lásky) a letní slunovrat (Litha): podrobný průvodce andělskými a ženskými rituály – přechodovými, sezónními, lunárními i moderními. Andělé a Bohyně svátků v Kole roku v evropských tradicích, jejich rituály a speciální silová místa. Andělská vibrační alchymie pro ženy.
13:00–14:50     Ing. Miroslav Berka: Život jako hra?
Přednáška učitele Reiki a léčitele vás zavede do tajů našeho fyzického a duchovního bytí, vesmírných a duchovních zákonů. Podrobně se dotkneme jemněhmotné energie Reiki, ale i hruběhmotného jídla, doplňků stravy a léků. A všeho, co vám není jasné.
15:00–16:50     František Slavík a Jindřich Kotala: Domácí pěstování konopí
Již druhý rok připravuje Minerva ve spolupráci s odbornou společností Konopí je lék, z.s. celoroční cyklus seminářů Zahradníkův rok konopí. Odborným garantem kurzu Zahradníkův rok konopí je vedoucí výzkumu a adiktolog Dušan Dvořák. V červnovém semináři Minervy jsou lektory semináře o pěstování členové Konopné církve František Slavík a Jindřich Kotala. František Slavík se dlouhodobě specializuje na osvětu a pěstování zejména španělských odrůd konopí a je jedním z jednatelů Edukativní konopné kliniky. František Slavík vás seznámí s praktickými zkušenostmi a chybami, kterých se pěstitelé konopí dopouštějí, když pěstují konopí na zahrádce (tzv. outdoor). Naopak Jindřich Kotala vás jako zkušený prodejce zahradnických pomůcek seznámí se zásadami pěstování v domácím prostředí (tzv. indoor). Jindřich Kotala vám na příkladech doloží, že lze i za dostupné finanční náklady v domácím prostředí pěstovat nejen konopí, ale téměř všechny užitkové i okrasné rostliny. V době, kdy je cannabisterapie cenové a právně zcela nedostupná, je jediným způsobem ochrany vlastního zdraví vzdělávání sama sebe a vlastní odpovědnost. Těšíme se na vaši účast.
16:00–17:50    Judita Peschlová: Léčivá a mystická místa Prahy
Každá lokalita má svou vlastní energii, svá mocná silová místa, své mystické a iniciační stezky. Některá z nich jsou však léčivější a magičtější než ostatní a k nim patří i Praha. Které z pražských lokací mají nejsilnější léčivé působení na člověka, které jsou nejmystičtější a nejmagičtější a které jsou nejvhodnější právě pro vás?

Sál III

10:00–11:50     Františka Janečková: Malováním k sebepoznávání Workshop: Maluji svůj svět
Dlouholetou terapeutku a malířku dovedlo malování do vnitřního světa, který poznávala v ohni tvůrčí alchymie. Nalezla v něm klid duše a nekonečný prostor k bytí. Na workshopu vám předá informace o malování a sebepoznávání, ukáže vám čisté malířské gesto špachtlí na papír a zapůjčí barvy a špachtli k vyzkoušení.
11:00–11:50     PhDr. Marta Mešková, PhD. (SR): Na prahu věku intuice
Fáze vývoje lidského vědomí. Odpuštění – cesta k sobě. Meditace a modlitba – objevení jednoty s vyššími pozitivními dimenzemi.
12:00–12:50    Ester Vosátková: Vztahy jak pochopit sebe a druhé
Vztahy nás provázejí od prvního pohybu v mámině bříšku. Celý život nás ovlivňují vztahy partnerské, rodinné, pracovní, s okolím i vztahy sami ze sebou samými. Jaké vztahové vzorce nám dávají do života zkoušky a jak se s tím vypořádat. Pojďte s námi žít šťastněji.
13:00–13:50    Veronika Houdová: Jak se líbit svému protějšku Workshop pro muže i ženy
Naučíme se, jak správně každý den pečovat o pleť, jak se chránit před pigmentovými skvrnami a jak zvládnout techniku perfektního make-upu na běžný den. S sebou: zrcátko a štětec na make-up (ženy).
14:00–14:50   Lada Sirrienna Záhlavová: Uctění ženských archetypů v našem životě
Dívka, žena, matka, léčitelka, vědma. Vliv jednotlivých archetypů na náš život, jejich projevy a souvislosti. Součástí přednášky je společná meditace.

doprovodný program

11:00–12:00  a 16:00-17:00  Venkovní cvičení Čchi Kung

Program přednášek a seminářů

Neděle 4. 6. 2017

Sál I

10:00–10:50     Ing. Ivan Benetin: Orgonit a harmonizace energie těla
Orgonit jako prostředek pro harmonizaci energie lidského těla. Energie, která brání splnění našich přání a řešení vztahů k materiálnímu světu. Praktická cvičení s orgonitem.
11:00–11:50    Josef Kaplan: Energie proti bolesti
Jak proudění energie a jeho poruchy souvisejí s bolestmi pohybového aparátu, hlavy i duše a kudy vede cesta k nápravě.
12:00–12:50   Jiří Vokoun: O rostlinách, stromech a zdraví
Byliny, keře a stromy a řešení problémů v oblasti zdraví. Sběr léčivých rostlin po všechna čtyři roční období, jejich zpracování a dlouhodobé uchovávání.
13:00–13:50  Jana Niessnerová: Co říkají linie na dlani
V dlani se odráží minulost, přítomnost, budoucnost. Ruce prozradí váš charakter, zdraví, vztahy i finanční prospěch.
14:00–14:50 Věra Ovečková: Slovanská (slavjanskaja) výšivka
Slovanky – Slavjanky – byly vždy krásné, protože uměly pečovat o své tělo i duši. Uměly se radovat a uklidnit své nitro. Vyšívání, háčkování, pletení, tkaní atd. – vede k vnitřnímu klidu. Výšivka svým silovým polem pomáhá nositeli naplnit jeho životní úkol. Symboliku lze použít i pro jiné techniky než je vyšívání.
15:00–15:50   Ing. Jiří Mareš: Duše zbloudilé, přivtělené a jejich vliv na naše zdraví
Řešení našich potíží metodou návratů do minulosti.
16:00–16:50    Anna Bělohradská: Pomoc k získání harmonie mezi duší a tělem
Harmonie mezi tělem a duší je základem zdraví i spokojenosti. Jak ji nalézt?
17:00–17:50   Marcela Miklušová: Cestování Duše – pracovní nástroj moderního člověka
Přejete si nalézt a rozpoznat vaše duchovní lekce ukryté za každodenními činnostmi všedního dne? Jak vám sny, minulé životy a technika Cestování Duše pomohou nalézt rovnováhu v každodenním shonu? Možnost nahlédnou do knihy Paula Twitchella „Cizinec u řeky“, jež poetickým způsobem přináší hluboké duchovní pravdy do současnosti, můžete ji i zakoupit.

Sál II

10:00–10:50     Mgr. Michaela Verde Beitlová: Vitaminy s příběhem a homocystein
Příběh bývalé onkologické pacientky a projekt Vitaminy s příběhem.
11:00–12:50     Milan Gelnar: Astrologie a zdraví
Přednáška známého astrologa, v níž vysvětlí a názorně ukáže, jak lze prostřednictvím astrologie specifikovat slabá místa jedince, ochránit své zdraví a vyhnout se nemocem.
12:00–13:50     Pierre Boháč: Zdraví vs. nemoc, oligoterapie, etiomedicína
Zdraví je, když žijeme v souladu se zákony přírody, a nemoc nám pouze ukazuje, že je vhodné něco změnit, upravit, napravit v našem životě (myšlení, mluvení, jednání). To znamená pouze dodávat tělu pouze to, co je schopno (k čemu je stavěno) přírodně rozložit, použít, co potřebuje, a vyloučit to, co nepotřebuje.
14:00–14:50     František Filosof: Uzemnění, základní předpoklad zdraví
Uzemnění naší energie je základním předpokladem zdraví. Cesta k němu je jednoduchá: vyzujte se a choďte bosi. Jak na to?
15:00–15:50    Libor Bednařík: Co s vyčerpáním a nedostatkem
Proč jsme tak vyčerpaní? Co nám bere energii? Na přednášce se dozvíte jaké jsou příčiny únavových syndromů, o kterých se nemluví – vliv všudepřítomného záření, plastových mikročástic ve vzduchu a jídle a další málo známé příčiny. Plus praktická řešení jak nabrat energii a sílu.
16:00–17:50    Daniel Krupa Máčovský: Atma Kriya Yoga – jóga duše
O životě úspěšného sportovce, později farmáře, bankovního ředitele, „velkého“ podnikatele, který nakonec objevil duchovní cestu v rámci Atma Kriya Yogy – jógy duše.

Sál III

10:00–10:50     Jiří Mendel: Duchovní povídání o egu a strachu
Jak nás ovlivňují naše bolesti a jak funguje destrukční program v našem mozku.
11:00–13:50     MUDr. Mikuláš Štefan: Jak myšlenky ovlivňují naše životy?
Často nerozumíme těžkým životním situacím – smrt blízkého člověka, rozvod, ztráta práce, nemoc, nefungující vztahy… Potřebujeme najít kontakt se svou duší a pochopit, proč to zažíváme. Jak tato bolestivá traumata překonat? Klíčem jsou naše myšlenky, slova a skutky, které ovlivňují naše životy. Pojďme ty klíče najít společně.
14:00–14:50    Tatiana Kejvalová: Rozpouštíme stíny duše. Jak?
Práce na sobě v souvislosti s rostoucím tlakem, stresy a požadavky na člověka.
15:00–15:50    Ing. Štěpánka Čechová: Psychosomatické projevy v písmu
Na přednášce zkušené grafoložky nahlédnete do oblasti diagnostiky rukopisu zabývající se odrazem psychosomatiky v textu autora. Každý z účastníků bude moci nahlédnout do svého momentálního citového, duchovního a fyzického stavu.
16:00–16:50   Jozef Pišoja: Léčitelství se staletou tradicí
Setkání s terapeutem, který pochází ze starého slovenského léčitelského rodu, v němž se znalosti a dovednosti předávají z generace na generaci již více než 300 let. Plus individuální diagnostika.
17:00–17:50    Ing. Martina Pospíšilová: Léčivé rostliny
Způsoby jejich využití a zpracování. Byliny jako prostředek podporující zdravý životní styl.

Doprovodný program

11–12 – Venkovní cvičení Čchi Kung
16–17 – Ukázky a dílny starých řemesel

Sál IV

15:00–17:50     Kolektiv QiiQNAME: Duchovní rozměr peněz
Vývoj platidla k penězům současnosti a budoucnosti. Vliv peněz na duchovní a fyzickou stránku bytí jednotlivce i společnosti. K penězům je zapotřebí přistupovat s ohledem na skutečnost, že je v nich transformována životní a duchovní energie nás i předchozích generací.Mongolská šamanka a vědma vás zasvětí do tajemství rituálů a čarování.  

Pin It on Pinterest

Share This