2. Malá Minerva

23. 10. 2010 od 10:00 do 17:00
Michnův palác

(Újezd 450/40, Praha 1, v areálu Tyršova domu, poblíž lanovky na Petřín)

Přednášky a semináře Malé Minervy se konají ve stejných prostorách jako při Minervě klasické. Vstup však není hlavním, ale postranním vchodem, tj. ze Všehrdovy ulice.

sál I

10:00–10:50Maratová, Marie Chalupová: Proč jsme nemocní
Posilování imunity vodou, glukanovými přípravky z hlívy ústřičné, stravou a změnou myšlení.
11:00–11:50Zdenka Blechová: Jak nalézt lásku k sobě a ostatním
Když pochopíme zákonitosti Vesmíru, které se nedají obejít, můžeme žít hodnotný život bez závislosti.
12:00–12:50Břetislav Hlas: Afirmacemi k omlazení
Jak omladit tělo i duši pomocí afirmací.
13:00–13:50Blaženka Mottlová: Zákony duchovní harmonie
Prostřednictvím zákonů duchovní harmonie vytváříme svět kolem sebe. Aby byl takový, jaký chceme, musíme tyto zákony znát a respektovat.
14:00–14:50Mgr. Ivana Muková: Důležitost intuice před rokem 2012
Existuje spousta předpovědí pro rok 2012. Jak poznat ty důvěryhodné a nenechat se svést z cesty ke Světlu?
15:00–16:50Helena Pěkná: Brána k přirozené moudrosti
Kdo chápe, co a jak ho ovlivňuje, zažívá štěstí a spokojenost. Jak toho dosáhnout pomocí technik a postupů Terapie přitahovacích polí?

sál II

10:00–10:50Hana Körnerová: Milovat, to znamená i sobě lásku dát
Pokud vnímáš již sebe, není pro tebe tajemné nebe. Pokud znáš a víš, že skrýváš krásu, ty sám můžeš v sobě otevřít lásku. Je to nekonečný proud, který ti nahradí vše, co pozemského můžeš obejmout.
11:00–12:50Robert Bretšnajdr, Míla Lněničková: Výživou k omlazení a uzdravení
Převratné informace o výživě, hladovkách a možnosti uzdravení, omlazení organismu.
13:00–14:50PhDr. Ivan Hrabec: Překóduje se v roce 2012 naše DNA?
Universum cyklicky transformuje podle principů posvátné geometrie hmotný i nehmotný svět, tedy i lidskou DNA. Co se stane s lidmi v roce 2012?
15:00–15:50Noira: Magická obrana a ochrana
Jak rozeznat kletbu a jak se jí bránit. Druhy černé magie a uřknutí. Odeklínací magie a magická očista. Jak mohou pomoci předkové, andělé a svatí.
16:00–16:50Jan Pokorný – Janek: Seznamte se (nejen) s Jankem
Přednáška na téma seznamování v praxi s malým překvapením na závěr. Varování: Během přednášky může dojít k proměně z lovené zvěře v lovce. Účast pouze na vlastní nebezpečí!
 

Pin It on Pinterest

Share This