www.minervazdravi.com

Minerva – oáza zdraví a pohody
Najděte si svého odborníka > Jiří Lexa

Jiří Lexa: Změňte realitu pomocí svých vlastních myšlenek!

„Osud neexistuje. Svoji realitu si vytváříme sami pomocí svých myšlenek a emocí, a pokud je přetvoříme, změníme tím i svou realitu.“ Tak zní základní princip metody Harmonizace kvantovou vlnou, jejímž autorem je Mgr. Jiří Lexa.

Co si můžeme představit pod pojmy „kvantové pole“ a „kvantová vlna“?

Kvantové pole je prostor propojující vše ve vesmíru, možná ho znáte pod názvy „informační pole“, či „Akaša“. Kvantová vlna je pak označení pro metodu, jejíž pomocí se vkládá záměr do kvantového pole osoby, zvířete, věci, či situace. Pomocí našeho vědomí tak působíme na částice hmoty. Tímto způsobem lze „opravit“ fyzické, psychické či zdravotní problémy, napravit potíže ve vztazích, ale také například snížit spotřebu auta nebo naprogramovat částice vody tak, aby měla léčivé účinky.

Svět kolem nás tedy můžeme měnit jen pomocí myšlenek?

Ano, informační pole kolem nás reaguje na každou naši myšlenku, slovo, či emoci. Když změníme své dosavadní myšlení a naučíme se k myšlenkám přistupovat vědomě a s určitým záměrem, pak tento záměr vytvoří v kvantovém poli přesně to, na co se soustředíme. Tím máme reálnou šanci být tvůrci své vlastní reality. Kvantové pole neobsahuje pozitivní ani negativní řešení, je v něm obsaženo mnoho řešení každé naší situace a pouze my sami jsme zodpovědni za to, které z nich si vybereme.

Dlouho nám bylo zatajováno, jaké máme schopnosti, a proto jsme je nevyužívali. Pokud si lidé uvědomí, jak snadno lze využívat vlastní mentální potenciál, začnou se jejich životy ubírat přesně takovým směrem, který si sami zvolí.

Jak se to může projevit v reálném životě?

Například zjištěním, že nedostatek financí nenapravíme hledáním dalšího zaměstnání, ale pochopením energie peněz. Uvědomíme si, že chudoba není žádný úděl, karma, či trest, ale pouze špatný podvědomý program a příčina je v našem myšlení. Stejně tak i vztahové problémy mají mnohdy svoji příčinu jinde než ve vztahu samotném, jen je nutné najít příčinu. Základem je většinou změna sama sebe. Je až překvapující jak k nám poté začne naše okolí nenásilně přistupovat zcela jinak.

Může se tuto metodu naučit úplně každý?

Ano. Od roku 2014 jsem již pracoval s více než dvěma tisícovkami klientů, a není mezi nimi nikdo, kdo by se to nenaučil. Stačí jen chtít přijmout změny do svého života. Na kvantové pole se napojujeme všichni, bohužel většinou nevědomě, takže svůj život formujeme pomocí nesprávných myšlenkových vzorců. Když se naučíme jak vědomě formovat a používat své myšlenky, začne se nám v životě dít přesně to, co chceme.

Proto jste také začal pořádat semináře?

Ano. Těší mě, že můžu dál předávat své znalosti a zkušenosti a vidět rozzářené tváře lidí, kteří se rozhodli žít jinak. Už i z jednodenního semináře si každý odnese individuální návod, jak pomocí kvantové vlny měnit realitu, na dvoudenních a třídenních si pak své nabyté znalosti a dovednosti výrazně rozšíří a prakticky vyzkouší. Dokonce například i telepatii.

Pokud si myslíme, že nám není pomoci, patrně máme pravdu, a pokud si myslíme, že se nám podaří změnit život, patrně máme také pravdu. Co si vybereme? Je to skutečně jen na nás samotných.

© Mgr. Helena Erdélyiová – agentura ERDELINE, 2003–2017
Logo Minerva® je registrovanou ochranou známkou.

O nás / kontakt

Výstavy Minerva

Noviny Minerva

Akademické soboty

Fotogalerie

Centrum Minerva

Prodej knih

Nabídka pořadů

Partneři

Archiv t. z.

www.minervazdravi.com

Kontakt

Mgr. Helena Erdélyiová – agentura ERDELINE
Sokolovská 82, Praha 8
erdelin@volny.cz
777 556 871, 222 310 031

Minerva – oáza zdraví a pohody
Sokolovská 82, Praha 8
erdelin@volny.cz
777 556 871, 222 310 031

Počítadlo

www.toplist.cz

Novinky

Nové noviny Minerva – čtení o zdraví a duchovním růstu 3/2017

63. Minerva – výstava zdraví, osobnostního růstu, prevence a zdravého životního stylu: Výživa pod drobnohledem